Final Fantasy

เกม Final Fantasy 14 กำลังกลับมาทำการรื้อถอนโดยอัตโนมัติสำหรับแปลงที่อยู่อาศัยทั้งหมดบน Data Centers ที่ได้รับการยกเว้นจากตัวจับเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ที่อยู่อาศัยใน Final Fantasy 14 เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างถกเถียงกันในชุมชน เนื่องจากจำนวนของแปลงที่มีอยู่มักจะต่ำกว่าความต้องการ ของประชากรของเซิร์ฟเวอร์ การขยาย Wards เมื่อเร็ว ๆ นี้ในทุกเขตที่อยู่อาศัยได้ช่วยบรรเทาปัญหาได้อย่างมาก แต่ผู้เล่นบางคนยังคงอยู่ภายใต้ความเมตตาโดยพลการของการจับสลากที่อยู่อาศัยใน Final Fantasy 14

Read More